19 Ιουνίου 2017

ΑΥΤΗ είναι ΛΑΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ και όχι τα..."προαπαιτούμενα" ή το "χρέος"._