18 Ιουνίου 2017

Το ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ και οι ΥΠΗΚΟΟΙ ακούνε;

φωτο από:
http://attikanea.blogspot.gr/
Πού θα πάνε τα χρήματα
Αναφορικά με τη δόση των 8,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 7,7 δισ. ευρώ θα δοθούν αρχές Ιουλίου (6,9 αφορούν την αποπληρωμή χρέους και τα υπόλοιπα 0,8 για ληξιπρόθεσμες οφειλές στο εσωτερικό). Αλλα 0,8 δισ. θα εκταμιευθούν για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το καλοκαίρι, αρκεί και η Ελλάδα να συμβάλει και αυτή με δικά της μέσα στην εκκαθάριση των οφειλών αυτών.