27 Φεβρουαρίου 2017

Προκαταρκτική εξέταση για την ΑΕΠΙ

Συντάκτες: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Αντα Ψαρρά

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει πλέον η υπόθεση της ΑΕΠΙ A.E. σχετικά με την άρνησή της να δεχτεί τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν.2121/1993 διαχειριστικό έλεγχο, αλλά και την προσπάθεια μεταφοράς της έδρας της στην Κύπρο.

Το θέμα είχε αποκαλύψει πρώτη η «Εφημερίδα των Συντακτών» τον Μάρτιο του 2016 και ύστερα από περίπου ένα χρόνο το πόρισμα των ορκωτών λογιστών αλλά και το αντίστοιχο των δημόσιων οικονομικών ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία την περασμένη Πέμπτη έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση.

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες, οι κατηγορίες που πλέον διερευνώνται αφορούν το ενδεχόμενο τέλεσης κακουργηματικών πράξεων από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές της ΑΕΠΙ Α.Ε.

Συγκεκριμένα:
• Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση - κακούργημα
• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης - κακούργημα
• Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση από κοινού από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας - κακούργημα
• Απιστία κατ' εξακολούθηση από κοινού - κακούργημα
• Φοροδιαφυγή διά της εκδόσεως εικονικών τιμολογίων - κακούργημα
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ' εξακολούθηση από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης - κακούργημα
• Παραβάσεις του Ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» - πλημμέλημα
Στο μεταξύ η ΜΕΤΡΟΝ, που εκπροσωπεί στην ΑΕΠΙ πολλούς δημιουργούς-μέλη, μετά από Γ.Σ. εξέδωσε την ανακοίνωση που ακολουθεί:
«Στη Γενική Συνέλευση του ΜΕΤΡΟΝ στις 22/2 οι συνθέτες και στιχουργοί μέλη του σωματείου “ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ” αποφάσισαν με πλειοψηφία 36 προς 29 και 3 λευκά υπέρ της εισήγησης του Παναγιώτη Καλατζόπουλου ότι η αναγκαία συνθήκη εμπιστοσύνης προς την διοίκηση της ΑΕΠΙ έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και δεν μπορεί να υπάρξει καμία περαιτέρω άμεση επαφή μαζί της. Οι προτάσεις και οι επιστολές της κρίνονται από το σώμα αναξιόπιστες και αφερέγγυες.
»Ζητούμε από την Πολιτεία να προβεί αμέσως στο διορισμό επιτρόπου εξυγίανσης κατά τα πρότυπα του τραπεζικού δικαίου ο οποίος θα αναλάβει την διοίκηση της ΑΕΠΙ με σκοπό την διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της, την εξυγίανσή της και τον σταδιακό μετασχηματισμό της σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θα ελέγχεται από τους δημιουργούς - μέλη του».
♦ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΕΠΙΔείτε όλα τα δημοσιεύματα της «Εφ.Συν.» για την υπόθεση από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα.